Polecam

ABSTRAKCJA W SZTUCE

Spis treści

Doszliśmy też do wniosku, że to oddziaływanie może być zarówno in­tuicyjne, jak i rozumowe, oraz że forma przedmiotów użyt­kowych nie musi być tylko i po prostu problemem harmonii i proporcji w sensie geometrycznym, lecz że na jej kształ­towanie i ustosunkowanie się do niej mogą wpływać także czynniki intuicyjne.Ponieważ to, co nazwałem rozumową abstrakcją w sztuce, jest mierzalne i daje się rozwiązywać przy zastosowaniu reguł matematycznych, jest oczywiste, iż maszyna pracując odpowiednio do tego, jak została nastawiona, i zgodnie z danymi wymiarami może produkować tego rodzaju wyro­by z nieomylną i niezrównaną precyzją.

Powiązane artykuły