Polecam

ANALOGICZNE RACJE

Spis treści

Piageta zawiera racje analogiczne do przywoływanych przez klasyczny intro- spekcjonizm dla uzasadnienia tezy, że w „niematerialnym” świecie psychicznym odpowiednikami praw przyczynowych są prawa asocjacji. Nic dziwnego więc, że Piagetowskie „prawa implikacji” są odpowiednikami „praw asocjacji”, wprowa­dzonymi zresztą na miejsce tych ostatnich w wyniku skorygowania doznaniowo- -introspekcjonistycznej koncepcji psychiki (świadomości). Drugim ważnym po­wodem, który zdecydował o rozszerzeniu zwykłego (logicznego) pojęcia implikacji było przyjęcie genetycznego punktu widzenia, zmuszającego do rozpatrzenia genezy świadomości „konieczności logiczno-matematycznej”, tj. wyprowadzenia jej właści­wości z form prostszych, rozwojowo wcześniejszych.

Powiązane artykuły