Polecam

BEZKOMPROMISOWOŚĆ

Spis treści

Bezkompromisowość Loosa przejawiała się również w jeqo stosunku do projektowania przedmiotów użytkowych; rów­nież tu był zwolennikiem stosowania prostych, pozbawio­nych dekoracji form, najbliższych — jego zdaniem — ma­szynowej produkcji fabrycznej. Wiek XIX przyniósł konflikt sztuki i techniki, ale pod ko­niec tego stulecia dały się zauważyć oznaki przełamywania istniejących barier. Na początku wieku XX niechęć zamie­nia się w fascynację dziełami techniki. Wielkie statki ocea­niczne, maszyny i urządzenia przemysłowe, mosty i inne zelazne konstrukcje swoim rozmachem i potęgą zaczęły od­działywać na wyobraźnię artystów związanych z rodzącą się awangardą artystyczną.

Powiązane artykuły