Polecam

BRAK SILNYCH OBCIĄŻEŃ

Spis treści

Duch praktycznego utylitaryzmu i brak silnych obcią­żeń kulturowych sprzyjały rozwijaniu produkcji przedmio­tów o formie prostej, logicznie wypływającej z funkcji. Kla­sycznym przykładem są tu narzędzia, broń i inne wyroby metalowe firm Colt, Remington, Singer czy słynne jedno- dolarowe zegarki kieszonkowe wprowadzone na rynek w 1880 roku przez firmę American Watch Co. Chociaż w latach następnych — wraz ze wzrostem zamoż­ności i kulturowych ambicji — wiele wyrobów amerykań­skich straciło swą świeżość upodabniając się do „prestiżo­wej” produkcji europejskiej, doświadczenia te miały duże znaczenie w krystalizowaniu się nowego spojrzenia na pro­blem kształtowania przedmiotów użytkowych.

Powiązane artykuły