Polecam

BRAK ŹRÓDŁA

Spis treści

Zastrzegając się, iż nie lekceważy introspekcji, gdyż bez niej wielu interesujących problemów nie można by nawet postawić, Piaget następująco wypowiada się o bra­kach tego źródła danych psychologicznych, które „tylko podnosi problemy, lecz nie wystarcza, gdy chodzi o ich rozwiązanie”: „Przede wszystkim, wiemy, że w dzie­dzinie zjawisk emocjonalnych introspekcja posiada dwie wady związane z samą jej naturą; (1) jest niekompletna, bo zawsze jest nieświadoma głębi i historycznych korzeni uczuć doznawanych w danym momencie swej historii (por. psychoanalizę); jest tendencyjna, gdyż niemożliwe jest kontemplowanie siebie bez równoczesnego osądzania siebie samego generalnie zbyt pobłażliwie (samousprawiedliwianie się), czasem zbyt surowo (poczucie niższości), a najczęściej i tak, i tak.

Powiązane artykuły