Polecam

CECHY FORMY UTYLITARNEJ

Spis treści

Cechy formy utylitarnej nie są więc prostym odbiciem aspektów funkcjonalno-użytkowych, ale wynikają również z aspektów natury psychologiczno-kulturowej. Ślady tego zjawiska widoczne są nie tylko w dziedzinie projektowania przedmiotów powszechnej konsumpcji, ale również w pro­jektowaniu poddanym szczególnej dyscyplinie z punktu wi­dzenia funkcji i kostrukcji, jaką jest konstruowanie samolo­tów wojskowych, a nawet różnego rodzaju pojazdów kos­micznych. Projektant czy zespół projektantów ma zawsze możliwość wyboru alternatywy, świadczą o tym analogi­czne, a przecież różne przedmioty.

Powiązane artykuły