Polecam

CEL PROGRAMU

Spis treści

Tak więc punktem szczytowym nauk Bauhausu jest żądanie nowej i operatywnej korelacji wszystkich procesów twór­czych. Uzdolniony student musi odzyskać poczucie sprzężo­nych wątków pracy praktycznej i artystycznej. Radość bu­dowania — w najszerszym znaczeniu tego słowa — musi zastąpić papierową pracę rysowania. Architektura łączy dla kolektywnego zadania wszystkich twórczych pracowników, od prostego rzemieślnika do wyrafinowanego artysty. Dlatego podstawy zbiorowego nauczania muszą być odpo­wiednio szerokie, by umożliwić rozwój każdego rodzaju zdolności. Ponieważ nie istnieje uniwersalna metoda odkry­wania talentów, poszczególne jednostki muszą w toku swe­go rozwoju znaleźć właściwe sobie pole działalności w ło­nie zespołu.

Powiązane artykuły