Polecam

CZŁOWIEK XX WIEKU

Spis treści

Człowiek XX wieku zaspokaja swe potrze­by mniejszym nakładem środków, lubi gotowane warzywa zwilżone odrobiną masła, natomiast człowiek „osiemnasto­wieczny” wymaga, aby warzywa te gotowano z dodatkiem wszelkich możliwych przypraw, żąda, aby kucharz poświę­cał całe godziny dla przygotowania jednego talerza. Pierw­szy je na białych talerzach, drugi na talerzach zdobionych, kosztujących więcej. Są to fakty ekonomiczne… Te archaiczne potrzeby zmuszają ich ofiary, robotników, do pracy przez 20 godzin na dobę, aby uzyskać zarobek równy wynagrodzeniu za osiem godzin pracy w nowoczesnej fa­bryce.

Powiązane artykuły