Polecam

DĄŻENIE DO KOORDYNACJI

Spis treści

Formułując credo uczelni Walter Gropius wyraził je w słowach: Bauhaus dąży do koordynacji wysiłków twór­czych, by osiągnąć w nowej architekturze zjednoczenie kształcenia artystycznego i projektowania. Ostatecznym choć odległym celem Bauhausu jest kolektywne dzieło sztu­kiBudowla — w którym nie ma granicy między sztuka­mi strukturalnymi i dekoracyjnymi. Przewodnią ideą Bau­hausu była więc zasada tworzenia nowej jedności poprzez zespalanie wielu dziedzin sztuki — jedności mającej za podstawę Człowieka i ważnej jedynie jako organizm żywy. Koncepcja wszechogarniającej architektury, nazwanej po­tem architekturą totalną, dotyczyła nie tylko budowli, ale całości otoczenia wizualno-przedmiotowego i zawierała w sobie elementy różnych dziedzin plastyki.

Powiązane artykuły