Polecam

DLA POTRZEB PRZEMYSŁU

Spis treści

Projektowanie dla potrzeb przemysłu najlepiej było rozwi­nięte w Bauhausie, ale i inni twórcy również eksperymen­towali w tej dziedzinie. Le Corbusier projektuje nadwozia samochodowe, lecz podobnie jak Gropius ma trudności z przystosowaniem form wypracowanych na gruncie archi­tektury do projektowania pojazdów i innych przedmiotów nie pozostających w bezpośrednim związku z architekturą. Prace te znacznie ustępują rozwiązaniom tworzonym przez projektantów ściślej związanych z określoną dziedziną pro­dukcji.Wspomnieć trzeba, że lata trzydzieste i dwudzieste to okres dynamicznego rozwoju przemysłu samochodowego. Firmy amerykańskie Ford, Dusenberg i europejskie Bugatti, Hi- spano-Suiza, Citroen, Fiat dochodziły do znacznie lepszych rezultatów w oparciu o własne pracownie projektowe.

Powiązane artykuły