Polecam

DOJŚCIE DO ANALIZ

Spis treści

Na tej właśnie drodze dochodzi się do analiz epistemologicznych, które mają war­tość dla wszystkich”.Powyższa wypowiedź wskazuje, że Piaget uzależnia intersubiektywną komuni- kowalność i kontrolę twierdzeń epistemologicznych nie tylko od metody ich kon­struowania (jak się później okaże, preferowana tu jest tzw. metoda historyczno–krytyczna oraz zespół psychologicznych metod eksperymentalnych), ale także od bliżej nie określonych właściwości psychicznych samych badaczy. Zdaje się on  że właściwości te, decydujące o doskonałej orientacji w stanie danej nauki (jej zasadach i procedurach badawczych, uzyskanych wynikach poznawczych, etapach historycznego rozwoju itp.) przysługują jedynie reprezentantom danej dyscypliny szczegółowej i tylko im.

Powiązane artykuły