DOPROWADZENIE DO UPADKU

Do­prowadziło to do takiego upadku „przedmiotu dekoracyj­nego” (dzieła artystów profesjonalnych), że ci nieliczni lu­dzie, co zachowali dobry i zdrowy smak, wolą przedmiot se­ryjny z drzewa albo nieobrobionego metalu, który jes: pięk­ny sam w sobie i z którym mogą zrobić lub kazać zrobić, co zechcą. Przedmiot, jakim jest polichromowana maszyna, to zaczęcie od nowa, odrodzenie przedmiotu pierwotnego. Maszyna, wiem o tym, posiada także ornament; ale ponie­waż przeznaczone jej funkcje wykonuje w porządku geo­metrycznym, mam do niej więcej zaufania niż do pana o dłu­gich włosach, w fontaziu, pana, który upaja się swoją indy­widualnością i wyobraźnią.

Posted in Funkcja i forma