Polecam

DOPUSZCZALNA MODYFIKACJA

Spis treści

Redukcja cząstkowo-eksplikacyjna z kolei dopuszcza modyfikację obu systemów: redukowanego i redukującego; polega ona na wyodrębnieniu pewnego podsystemu z systemu redukowanego i na wykazaniu, że zawiera się on w zbiorze konsekwencji logicznych systemu redukującego, wzbogaconego — poza ewentualnymi definicjami — o pewne uniwersalne twierdzenia syntetyczne (prawa).Piaget nie Charakteryzuje dokładnie „wzajemnej asymilacji” między tradycyjną epistemologią a psychologią, której rezultatem miałaby być epistemologia gene­tyczna. Trudno byłoby więc wykazać, że faktycznie ma tu miejsce jedna lub druga forttia redukcji, zwłaszcza iż nie wiemy, jakie zespoły twierdzeń zalicza on do tra­dycyjnych koncepcji epistemologicznych i uwzględnia, przeprowadzając ich asy­milację.

Powiązane artykuły