DOSKONAŁY PRZYKŁAD

Doskonałym przykładem jest samochód, a jeszcze lepszym — odbiornik radiowy, który w krótkim czasie pięciu czy dziesięciu lat uzyskał o wiele lepszą, piękniejszą formę zewnętrzną. Roger Fry wyraził niegdyś wątpliwość, czy maszyna do pisania może w ogóle być piękna, a przecież w ostatnich latach zaprojektowano nowe typy maszyn do pisania, nieskończenie lepsze pod względem kształtu i wyglądu od modeli dawniejszych. I choć można się jeszcze wahać przed przyznaniem tym ma­szynom walorów artystycznych, to jednak z całą pewnoś­cią są już one bardzo blisko do zdobycia tej rangi.

Posted in Funkcja i forma