DOSŁOWNE ROZUMIENIE

Dosłownie rozumiane, jest ono fałszywe w świetle znanych z historii nauki faktów permanentnej różnorodności, często wyraźnie alternatyw­nych przekonań badaczy dotyczących stanu uprawianej przez nich nauki. Znaną jest sprawą, iż z taką całkowitą jednomyślnością nie mamy do czynienia nigdy, nawet w najbardziej metodologicznie zaawansowanych dyscyplinach, takich jak fizyka. Tzw. powszechna akceptacja wyników poznawczych z określonego etapu rozwoju pewnej dyscypliny nie jest nigdy faktycznie „powszechna”: wymóg metodologiczny powszechnej akceptacji respektowany jest nie przez każdego, ale co najwyżej przez większość przedstawicieli danej nauki.

Posted in Społeczny rozwój nauki