Polecam

DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE

Spis treści

Obok Muthesiusa i innych twórców w kręgu Werkbundu, funkcjonalizm znalazł swego orędownika w osobie wiedeń­skiego architekta Adolfa Loosa. Loos kilkanaście lat spę­dził w Ameryce, w Chicago, gdzie obserwował prace Sulli- vana i innych przedstawicieli „Szkoły chicagowskiej”. Do­świadczenia amerykańskie odcisnęły silne piętno na jego światopoglądzie artystycznym. Po powrocie w 1892 roku do Wiednia, będącego w tym czasie jednym z najżywszych osrodkow secesji, Loos wydaje temu kierunkowi bezwzględ­ną walkę. W swych polemicznych artykułach gromi secesję za wybujałość ornamentyki i zaprzepaszczenie wewnętrz­nej więzi, jaka istnieć winna pomiędzy formą a funkcją i konstrukcją budowli.

Powiązane artykuły