Polecam

DOWODY WSPÓŁPRACY

Spis treści

Współpraca Behrensa z AEG dostar­czyła dowodów, że współpraca artysty z przemysłem daje wymierne efekty ekonomiczne. Miało to istotny wpływ na dalsze losy idei współpracy ludzi sztuki z przemysłem. Be­hrens odegrał istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnej architektury i plastyki użytkowej, jego pracownia stała się jednym z ognisk rodzącego się funkcjonalizmu, praktyko­wali w niej późniejsi wielcy mistrzowie tego kierunku Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe.W momencie gdy Behrens i inni przedstawiciele europej­skiego funkcjonalizmu: Adolf Loos, August Perret rozpo­czynali swoją działalność, funkcjonalizm -— rozumiany ja­ko określony kierunek w architekturze — rozwijał się od kilkunastu już lat w Stanach Zjednoczonych.

Powiązane artykuły