Polecam

DRUGA INTERPRETACJA

Spis treści

Wzornictwo przemysłowe w warunkach wolnej gospodarki rynkowej nie może mieć tego samego znaczenia, co w go­spodarce planowej; w społeczeństwie o wysokim stopniu uprzemysłowienia, co w krajach o rozwijającej się dopiero gospodarce. Druga interpretacja określa, czym jest wzornictwo przemy­słowe w zależności od rodzaju przedmiotów, na które roz­ciąga się wzornictwo.I w tym przypadku posłużę się przykładem. Wzornictwo przemysłowe nie oznacza tego samego w przypadku proste­go w ujęciu i nieskomplikowanego w budowie przedmiotu, co w odniesieniu do przedmiotu o skomplikowanym sposo­bie używania i budowy. Proszę wziąć dla porównania takie przedmioty, jak nakrycia stołowe i obrabiarki.

Powiązane artykuły