Polecam

DWIE MOŻLIWOŚCI

Spis treści

Z dwóch możliwości pozostałych: redukcja osłabiona i redukcja cząstkowo-eksplikacyjna, należy przyjąć, iż w grę wchodzi druga – z następujących powodów. Po pierwsze, asymilacja wzajemna nie ma obejmować normatywnych fiagmentów tradycyjnych koncepcji epistemologicznych (apriorystycznych czy empirystycznych), z którymi twórca epistemologii genetycznej polemizuje. Treść leguł logiki i matematyki, potraktowanych jako odpowiedniki owych tradycyjnie epistemologicznych fragmentów normatywnych, jest przedmiotem wyjaśniania, a nie akceptacji na gruncie psychologii genetycznej uważanej za dyscyplinę redukującą.

Powiązane artykuły