Polecam

DYSKUSYJNE ZAŁOŻENIE

Spis treści

Przyjęcie takiego, skądinąd dyskusyjnego, zało­żenia tłumaczy, dlaczego Piaget uważa, że epistemologię matematyki powinni uprawiać tylko matematycy, epistemologię biologii – biologowie, itp., nie zaś ludzie znający daną dyscyplinę niejako „od zewnątrz” (np. historycy nauki nie prowadzący badań empirycznych w danej dziedzinie, a rozważający jedynie proces jej rozwoju). Założenie to jest dyskusyjne nie tylko dlatego, że nie wiadomo, od jakiego zespołu cech psychiki uczonych miałyby zależeć takie zjawiska, jak zgodność opinii dotyczących zasad i procedur badawczych oraz uzyskiwanych z ich pomocą wyników poznawczych.

Powiązane artykuły