Polecam

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA

Spis treści

Pierwszy pogląd prowadzi tylko do bardziej lub mniej szkodliwej działalności muzealnej, jak na przy­kład organizowanie wystaw, na których eksponuje się przedmioty techniczne razem z dziełami sztuki, o rzeczy­wistym lub urojonym podobieństwie.Druga postawa może natomiast wywołać szkodliwe niepo­rozumienie. Z tego powodu chciałbym się nad tym zagad­nieniem zastanowić. Nie sądzę, aby najlepiej nawet skon­struowany przedmiot użytkowy mógł przejąć funkcję kul­turalną dzieła sztuki. Nie zgadzam się z tym, aby przezna­czenie historyczne dzieła sztuki kończyło się na przedmio­cie technicznym przeznaczonym do użytkowania i mogło się w nim wyrazić…

Powiązane artykuły