Polecam

DZIEDZICTWO WOJNY

Spis treści

Lata po II wojnie światowej otworzyły przed projektantami nowe możliwości działania. Dziedzictwem wojny były ogromne zniszczenia i związane z tym wielkie zapotrzebo­wanie na różnego typu wyroby przemysłowe. Jednocześnie w krajach takich jak USA, Anglia, Francja czy Włochy po­wstały ogromne machiny produkcyjne pracujące dla potrzeb wojska. Opracowano nowe, skuteczniejsze formy organiza­cji produkcji, pojawiły się nowe technologie i materiały. Wojna pochłaniała ogromne masy sprzętu i zaopatrzenia. Po jej zakończeniu poważnym problemem stało się przesta­wienie tej wielkiej, wyspecjalizowanej machiny dla potrzeb pokojowej produkcji.

Powiązane artykuły