Polecam

DZIEDZINA ZJAWISK

Spis treści

To ostatnie świadczy­łoby o tym, iż wyjaśnianie to ma mieć charakter dedukcyjny, a przy tym dotyczyć ma teorii opracowanych matematycznie (tj. zawierających jako istotny swój skład­nik „model matematyczny” opisywanej dziedziny zjawisk). Z kolei fakt, iż – zda­niem Piageta – zawsze dziedzina zjawisk „wyższych” zostaje zasymilowana przez (odpowiednio wzbogaconą) dziedzinę zjawisk „niższych”, nie zaś odwrotnie, wska­zuje, iż zakłada on pewną odmianę redukcji fizykal i stycznej w sensie klasycznego pozytywizmu, skoro pojęcie dziedziny zjawisk „wyższych” lub „niższych” rozumie on podobnie jak A. Comte.

Powiązane artykuły