Polecam

DZIĘKI PROCESOM

Spis treści

Zamiast pytać ogólnie o to, czym jest poznanie, albo też, jak jest możliwe poznanie naukowe (jako całość), co z konieczności wymaga tworzenia całego systemu filozoficznego, można ograni­czyć się z założenia do problemu .pozytywnego’ i pytać: Jak rosną różne dziedżiny wiedzy (nie zaś poznanie ujmowane w sposób ogólny)? Dzięki jakim procesom nauka przechodzi z pewnego poziomu wiedzy, uznanego po jakimś czasie za niedostateczny, na inny, określony poziom, uznawany za wyższy wspólnym przekonaniem adeptów tejże nauki? Pojawiają się wówczas na nowo wszystkie problemy epistemologiczne, jednakże w perspektywie historyczno-krytycznej a nie filozoficznej”.

Powiązane artykuły