EPOKA UPADKU

Wiek XVI jest epoką upadku niemal całkowitego we wszystkich dziedzinach plastycznych… To renesans zrodził chorobę, jaką jest Szkoła Sztuk Pięk­nych, wiecznie w ekstatycznej pogoni za pięknym tematem. Renesans chciał rzeczy materialnie nawet niemożliwej; pięknego przedmiotu niepodobna skopiować, powtórzyć w rozumieniu dosłownym; banalne doświadczenie — trzy­dziestu uczniów malujących piękny przedmiot w tym sa­mym świetle i w tym samym czasie, czego rezultatem jest trzydzieści różnych kopii — dowodzi tego wystarczająco; odlewy czy fotografie nie dają lepszych wyników.

Posted in Funkcja i forma