Polecam

ESTETYKA MASZYNY

Spis treści

Człowiek nowoczesny żyje coraz bardziej w dominującym porządku geometrycznym.Wszelka twórczość mechaniczna i przemysłowa zależy od praw geometrii..Uważam, że piękno plastyczne jest całkowicie niezależne od wartości sentymentalnych, opisowych i imitatorskich. Każ­dy przedmiot, obraz, architektura, układ ornamentalny ma wartość sam w sobie, wartość absolutną, niezależną od tego, co wyobraża…Piękno jest wszędzie; i bardziej może w porządku garnków powieszonych na białej ścianie waszej kuchni niż w wa­szym osiemnastowiecznym salonie i w oficjalnych mu­zeach. Będę więc mówił o nowym porządku architektonicznym: o    architekturze mechaniki.

Powiązane artykuły