Polecam

FASCYNACJA LUDEM I KULTURĄ

Spis treści

Fascynacja ludem i jego kulturą wiązała się ści­śle z poszukiwaniem własnego stylu narodowego. Była to jedna z dróg zachowania własnej odrębności kulturowej i przeciwstawienia się różnym formom niszczenia polskości przez mocarstwa zaborcze.Ruch Arts and Craft oraz jego rozliczne odmiany, pomimo swojego utopijnego charakteru i wewnętrznych sprzecznoś­ci, bardzo silnie oddziałał na kształtowanie się nowoczesnej architektury i plastyki użytkowej. Patrząc z perspektywy, można powiedzieć, że główne zasługi ruchu Arts and Craft polegały na zdjęciu artystycznej klątwy ze sztuki użytko­wej oraz zainteresowaniu sprawami kształtowania otocze­nia przedmiotowego człowieka najwybitniejszych twórców epoki.

Powiązane artykuły