Polecam

FORMA PROTESTU ARTYSTÓW

Spis treści

Nurt ten był formą protestu artystów, którzy przeciwstawiając się martwocie akademizmu, pró­bowali stworzyć nowy, oryginalny język plastyczny. Punktein wyjścia stał się świat przyrody, świat form organicz­nych, których przetwarzanie i stylizacja to najbardziej ty­powe cechy secesji. Twórcy pragnęli przekształcić zarów­no sztukę czystą, jak i sztukę użytkową, więcej, dokonać syntezy tych sztuk. Świadome dążenie do stworzenia jed­nolitego stylu otoczenia wizualno-przedmiotowego stało się podstawowym składnikiem światopoglądu Art Nouveau. Artyści secesji wolni byli od uprzedzeń wobec techniki, wielu stosowało nowe technologie i materiały.

Powiązane artykuły