Polecam

FORMUŁOWANE PYTANIA

Spis treści

W zasadzie wszystkie formułowane przez Piageta pytania, na które odpowiedzi ma dostarczyć epistemologia genetyczna, są dwojakiego rodzaju: pytania opisowe typu „jak?” i pytania związane z wyjaśnianiem, typu „dlaczego?”. Pytania opisowe dotyczą (1) „podstaw” poszczególnych dyscyplin, a więc zasad i procedur badaw­czych, podstawowych pojęć itp., charakterystyki historycznego rozwoju róż­nych nauk (kolejności etapów rozwojowych, cech charakteryzujących poszczególne stadia i decydujących o reprezentowaniu przez jakąś naukę z danego etapu wyższego poziomu poznawczego w stosunku do jej etapów wcześniejszych, itp.) oraz (3> wzajemnych zależności między różnymi dyscyplinami naukowymi.

Powiązane artykuły