Polecam

GIGANTYCZNY PROGRAM

Spis treści

Aby zreali­zować gigantyczny program przekształcenia otoczenia w myśl nowego stylu, artysta musiał nawiązać dialog z techniką. W centrum zainteresowania staje architektura, grafika użytkowa, projektowanie mebli i innych przedmio­tów użytkowych.Wśród twórców z kręgu secesji na szczególną uwagę za­sługuje Belg Henry van de Velde. Jego dorobek twórczy w dziedzinie architektury, grafiki, malarstwa, projektowa­nia przedmiotów użytkowych, od biżuterii i tkanin do nad­budówek statków oceanicznych, jest klasycznym przykła­dem uniwersalnych zainteresowań.Jego prace teoretyczne silnie oddziaływały na światopogląd artystów i krytyków w początkach naszego stulecia.

Powiązane artykuły