Polecam

IDEE W EUROPIE

Spis treści

W Europie idee funkcjonalizmu, mimo występujących w hi­storii precedensów, przyjmowały się z trudem, pierwszym krokiem była konieczność przezwyciężenia powszechnego upodobania do zdobnictwa przedmiotów użytkowych. Znaj­dujący się w drugiej części tej pracy wybór tekstów, nie­przypadkowo otwiera wypowiedź Adolfa Loosa. Programo­we zwalczanie dekoracji, przybierające momentami zna­miona obsesji, doprowadziło do jej całkowitego zaniku w pracach wielu architektów i projektantów pozostawiając czytelnikom ocenę tego zjawiska zajmijmy się teraz dru­gim, ważniejszym kierunkiem działań polegających na pró­bach sformułowania zasad estetyki racjonalnie kształtowa­nych form użytkowych.

Powiązane artykuły