ILOŚĆ PRAC PROJEKTOWYCH

Ilość prac projektowych liczyć można w dzie­siątkach tysięcy. Przykładowo — w Polsce współpracuje z przemysłem blisko 500 projektantów. A zatem to co w pierwszych dekadach naszego wieku pozostawało w sfe­rze postulatów, stało się dziś codziennością. Nie sposób oczywiście twierdzić, że problem znalazł definitywnie roz­wiązanie; byłoby to w zbyt jaskrawej sprzeczności z naszym codziennym doświadczeniem. Nie mniej jednak punkt cięż­kości przeniósł się z zagadnień teoretycznych w kierunku prac o charakterze metodologicznym i organizacyjnym. Współczesne wzornictwo realizuje się przede wszystkim w praktyce projektowej i towarzyszących jej specjalistycz­nych pracach badawczych, tym można tłumaczyć stosunko­wo mniejsze zainteresowanie ogólną teorią. W krajach skandynawskich, gdzie udział wzornictwa w kształtowaniu produkcji jest znaczny, brak w zasadzie instytucji, która na podobieństwo nie istniejącej już zresztą szkoły w Ulm sta­nowiłaby ośrodek refleksji teoretycznej.

Posted in Funkcja i forma