Polecam

INTELEKT

Spis treści

Jeśli chodzi o in­telekt, musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że wszelkie zachowanie, w tym dowodzenie najbardziej abstrakcyjnego twierdzenia, jest równocześnie poznawcze (poszukiwanie prawdy) i emocjonalne (zainteresowanie, wysiłek, ferwor, depresja, zmęczenie, uczucia estetyczne, itp.). Jednakże, nawet jeśli skoncentrujemy się tylko na intelektualnym aspekcie zachowania, introspekcja ujawnia przed nami te same dwa braki: (1) posiada luki, ponieważ mechanizm dociekania jako taki omija świa­domość — w przeciwieństwie do jego ukierunkowania (pytanie), jego rezultatów (pojawienie się hipotezy), częściowych czy- całkowitych, i do retrospektywnej weryfikacji (dowodzenia); (2) jest tendencyjna, bo nie można obserwować w intro­spekcji własnego myślenia, nie faworyzując mniej lub bardziej nieświadomie prze­konań, do których jesteśmy przywiązani”.

Powiązane artykuły