ISTNIEJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Gdyby istniało niebezpieczeństwo, że z braku dostatecznej różnorodności maszyn zaniknie w życiu codziennym wszel­kie urozmaicenie, sytuacja byłaby rzeczywiście alarmująca. Ale w rzeczywistości tak szybko modyfikuje się istniejące maszyny i konstruuje zupełnie nowe ich typy, że ich wy­twory odznaczają się znacznie większą różnorodnością ani­żeli przedmioty wyrabiane przez rzemieślników. Możemy więc pozbyć się wszelkich obaw związanych ze standaryzacją. Musimy natomiast jeszcze zapytać, czy przedmioty standaryzowane mogą mieć formę wyrażającą intuicyjnie wyczucie piękna.

Posted in Funkcja i forma