Polecam

ISTOTNE MIEJSCE

Spis treści

W przyszłości zajmie ona w stosunku do projektowania przemysłowego takie stanowisko, jakie zaj­muje obecnie czysta matematyka w stosunku do nauk prak­tycznych. Prawdopodobnie artyści tacy będą spotykani tak rzadko, poza ogółem, jak to jest obecnie z „czystymi” ma­tematykami. Zajmą jednakże istotne miejsce w estetycznej strukturze wieku maszyn.Vienot nie jest zwolennikiem płytkiego estetyzowania, utożsamiania przedmiotów użytkowych z dziełami sztuki czystej. Zdaniem Vienota forma pla­styczna winna stanowić logiczną konsekwencję wszelkich uwarun­kowań rządzących produktem przemysłowym, wyrażać je, a nie przesłaniać. Pracę projektanta rozważa nie tylko w kategoriach estetycznych, dostrzega w niej również wątek etyczny, traktując ją jako społeczną służbę dla dobra człowieka.

Powiązane artykuły