Polecam

JASNOŚĆ I KOMPOZYCJA

Spis treści

Nie ma piękna przemysłowego bez walorów funkcjonal­nych, ponieważ pięknym jest jedynie produkt dostosowany do jego funkcji i zgodny z rozwiązaniami technicznymi. A więc kryterium uznania jego piękna jest określenie jego wartości użytkowej w stosunku do formy i zamierzonej funkcji. Celem nadania formie przemysłowej harmonii pomiędzy różnymi częściami przedmiotu użytkowego należy uwzględ­nić rolę każdej z tych części w funkcjonowaniu całości.Produkt określany prawami estetyki przemysłowej nie stwarza konfliktu, ale daje wyraz pełnej satysfakcji zarów­no widzowi, który ogląda ten przedmiot, jak i jego użyt­kownikowi.

Powiązane artykuły