Polecam

JEDNOŚĆ NAUKI

Spis treści

Jakkolwiek „jedność nauki” wykłada Piaget w nieco innych terminach, za­kreślających nie liniowe, a kołowe powiązanie poszczególnych dyscyplin, nie­wątpliwie zakłada on ten sam kierunek redukowalności dyscyplin empirycznych, jak w tradycyjnym programie pozytywistycznym. Zauważyć przy tym trzeba, że na relację redukcji nakłada on nieco słabsze warunki, niż to tradycyjnie przyjmo­wano, skoro twierdzi, iż wzajemna asymilacja (i) wzbogaca obie dziedziny wiedzy, szczególnie zaś dziedzinę asymilującą (jako że ma ona uwzględniać pewne cechy zjawisk, dotąd przez nią pomijane, a wyjaśniane przez dziedzinę asymilowaną), która przekształca się w efekcie w nową dyscyplinę oraz (ii) nie likwiduje specyfiki zjawisk wyjaśnianych na gruncie dziedziny asymilowanej.

Powiązane artykuły