Polecam

KARTA ESTETYKI PRZEMYSŁOWEJ

Spis treści

Estetyka przemysłowa jest wiedzą o pięknie w dziedzinie produkcji przemysłowej. Jej dziedziną jest miejsce i śro­dowisko pracy, środki produkcji i produkty przemysłu. Estetyka przemysłowa implikuje wewnętrzną harmonię między charakterem funkcjonalnym a wyglądem zewnętrz­nym produktu.Wyrobami przemysłowymi rządzą przede wszystkim prawa ekonomii. A więc koszty materiałów i użytych środków produkcji muszą się zwrócić. Opłacalność produkcji wyrobu nie może jednak wpływać na jego walory funkcjonalne ani na wygląd produktu, ponieważ wygląd ten jest warun­kiem determinującym piękno użytkowe.

Powiązane artykuły