Polecam

KAŻDA Z FAZ

Spis treści

Całość ta jest z kolei swoistą „zapowiedzią” struktury następnego stadium, gdyż niektóre jej elementy zostaną z czasem zintegrowane w ramach nowej całości. Idee powyższe wyraża Piaget następująco: „Każdą z tych faz cechuje pojawienie się własnych, nowych struktur, których wytworzenie odróżnia ją od faz wcześniejszych. Istota tych następujących po sobie struktur utrzymuje się w przebiegu faz następują­cych jako substruktury, na których będą wznosić się nowe cechy. Wynika z tego, że u człowieka dorosłego każda z przebytych faz odpowiada mniej czy bardziej elementarnemu bądź wysokiemu poziomowi zachowania”.

Powiązane artykuły