KAŻDY PRZEJAW PIĘKNA

Każdy przejaw piękna zawiera w sobie niewiadomą, zawsze jest tajemniczy dla kogoś, kto go podziwia; tajemniczy jest rów­nież dla twórcy, który pomiędzy swoją świadomością i nie­świadomością nie potrafi znaleźć wyraźnej granicy; obiek­tywność i subiektywność pozostają ze sobą w nieustannym zetknięciu, przenikają się tak dalece, że twórczość stanowi po części zagadkę dla samego artysty. Piękna maszyna, jest pięknym przedmiotem nowoczesnym; jej także niepodobna skopiować.Dwaj producenci stoją twarzą w twarz ze sobą, czy zniszczą się wzajem?Myślę, że potrzeba piękna bardziej jest rozpowszechniona niż się przypuszcza. Począwszy od dziecka aż po ludzi doro­słych

Posted in Funkcja i forma