Polecam

KOMPONENT POZNAWCZY

Spis treści

W yodrębnienie to nie niszczy jednak wspólnie im przysługujących na danym etapie rozwoju właściwości strukturalnych i funkcjonalnych („znaczeniowych”). Dodajmy, że komponent poznawczy tym łatwiej oddzielić od komponenta motorycznego (od zachowania zewnętrznego), im wyższy poziom rozwoju inteligencji czy zachowania adaptacyjnego rozpatruje się. Albowiem im bliżej dojrzałości, tym bardziej autono- mizuje się on, stając się niezależną od działań konkretnych czysto myślową anty­cypacją czy to przyszłych działań konkretnych, czy operacji. Komponent afektywny przypuszczalnie zawsze można w analizie pominąć, skoro Piaget akcentując w swej teorii ewolucję komponentu poznawczego o afektywnym wspomina raczej margi­nesowo.

Powiązane artykuły