Polecam

MANIA WIDZENIA

Spis treści

Przyszły rozwój pójdzie raczej nie w kierunku uproszcze­nia, a w kierunku różnorodności, nie ku postępującemu zu­bożeniu, lecz ku postępującemu wzbogaceniu kulturalnych środków i celów. W manii widzenia w każdej działalności człowieka sztuki albo, co na jedno wychodzi, redukowania do jednej jedy­nej namiastki sztuki, odzywa się przeżytek wykształcenia burżuazyjnego XIX stulecia. W końcu ubiegłego wieku i z początkiem obecnego było, zwłaszcza we Włoszech, tylu artystów ilu mieszkańców. Fryzjer był „artystą”, był nim również kucharz i krawiec, szewc i aptekarz. Ten mit sztuki żyje jeszcze dzisiaj. Co więcej, przybiera na sile, co w głów­nej mierze bierze się stąd, że społeczeństwo nasze nie za­dawala się tym, że każde dzieło sztuki staje się towarem, ale chce więcej, a mianowicie, aby każdy towar stawał się dziełem sztuki.

Powiązane artykuły