Polecam

MASZYNY PRZEMYSŁOWE

Spis treści

Maszyny przemysłowe o pokracznej, do­tychczas nieuporządkowanej formie, powiązane ze sobą skomplikowanym systemem kół i pasów transmisyjnych ustępują na korzyść obłej formy elektrycznego silnika i szybkoobrotowego mechanizmu skrytego pod skorupą obudowy. Coraz szybsze i sprawniejsze samochody i samo­loty zmuszały konstruktorów do studiów nad formą aerody­namiczną. Wiele przedmiotów, takich jak: maszyny do pi­sania, telefony, elektryczne urządzenia domowego użytku uzyskują nowe, zwarte formy; wiele z nich przetrwało do dziś w niewiele zmienionej postaci. Inżynierowie coraz pewniej opanowują techniki i techno­logie produkcji, czasy w których opętany jedną ideą wy­nalazca klecił w prymitywnych warunkach swe pokraczne i pod wieloma względami niedoskonałe twory, zaczynały z wolna należeć do przeszłości.

Powiązane artykuły