Polecam

MOŻNA ZAPYTAĆ

Spis treści

Wreszcie można by zapytać, czy człowiek może w produkcji maszynowej znaleźć dostateczne pole dla prze­jawiania swoich zdolności twórczych, dla umiejętności two­rzenia, która jest jednym z elementów składowych każdej sztuki. Poza tym, zupełnie z innego punktu widzenia, można by zapytać: jaka jest właściwie funkcja artysty w wieku maszyn ^formułowane jednak powyżej pytanie: czy ma­szyna może wytwarzać przedmioty o war­tości artystycznej, obejmuje już wszystkie te pyta­nia pomocnicze.Rozważania na temat ogólnego charakteru sztuki doprowa­dziły nas do rozróżnienia dwóch jej typów: sztuki humanistycznej, związanej z wyrażaniem w formie plastycznej ludzkich ideałów czy przeżyć oraz sztuki abstrakcyjnej, czyli nieprzedstawieniowej; jej zadaniem jest jedynie: tworzyć przedmioty, których for­ma plastyczna oddziaływa na wrażliwość estetyczną.

Powiązane artykuły