Polecam

NATURALNA LOGIKA

Spis treści

Ta „naturalna” logiko-matematyka podmiotu, rozpatrywana w genetycznej perspektywie ontogenezy, odbiega dość znacznie od norm logiczno-matematycznych funkcjonujących w praktyce społecznej, jako czynnik systematyzujący czy to po­toczne doświadczenie społeczne, czy wiedzę naukową, odbiega przede wszystkim na wczesnych etapach rozwoju ontogenetycznego; już natomiast umysł podmiotu w okresie adolescencji stosuje się do norm dwuwartościowej logiki zdań i algebry ogólnej (tj. norm skonstruowanych w społecznej praktyce badawczej nauk formal­nych). Jak wiadomo, Piaget zakłada istnienie genetycznego przejścia od tych wczes­nych prelogicznych i przedmatematycznych do naukowych norm (struktur), przy­pisując i jednym, i drugim charakter logiczno-matematyczny.

Powiązane artykuły