Polecam

NIEMOŻNOŚĆ STWORZENIA

Spis treści

Chociaż wiem, że nie spotkam wdzięczności, jestem zdecydowany dać moim współczesnym nowy rodzaj radości. Chociaż są przytłoczeni niemożnością „stworzenia” nowego ornamentu, wiem, że przeciwnie, no­wina ta przepełni ich smutkiem. Trapią się: „ludzie wszyst­kich nacji i wszystkich epok tworzyli ornament, a my sami, lud2:ie XIX stulecia nie jesteśmy do tego zdolni”. A przecież budowli, mebli, przedmiotów tworzonych przez ludzi w cią­gu wieków nie możemy oceniać współczesnymi kryteria­mi — to co przebrzmiało, musi zginąć.Nic nie wiemy o warsztacie epoki Karolingów, ale najmniej­sza deska, byle pokryta ornamentem, jest starannie czysz­czona, pielęgnowana.

Powiązane artykuły