Polecam

NOŚNIKI ZNACZEŃ

Spis treści

Nośnikami „znaczeń” mogą być bowiem — zdaniem Piageta — nie tylko znaki językowe, lecz także symbole, a nawet tzw. wskaźniki percepcyjne, przy czym „znaki” charaktery­zują się tym, że są ustalone drogą konwencji i różnią się od rzeczy oznaczanej, „sym­bole — jakkolwiek różne od rzeczy oznaczanej — są niemniej do niej podobne pod jakimś względem, „wskaźniki” zaś są względnie nieodróżnicowane od rzeczy ozna­czanej, stanowiąc faktycznie jakiś jej aspekt czy część . Rozwojowo najwcześniejsze i jednocześnie najprostsze są wskaźniki, następnie symbole i w końcu znaki.W świetle powyższych uwag widoczne jest, że Piaget przyjął w swej teorii szerokie rozumienie implikacji, ponieważ chciał, aby relacja ta była podstawową i zarazem uniwersalną zależnością w dziedzinie świadomości; uniwersalną, tzn. odnoszącą, się do wszelkich stanów świadomości, analizowanych czy to w’ aspekcie poznawczym, czy emocjonalnym, podstawową zaś w takim sensie, w jakim mówi się o fundamen­talnym charakterze relacji przyczynowo-skutkowej w świecie fizycznym (implikacja w dziedzinie niefizykalnie ujmowanej świadomości ma być tym, czym jest zależność przyczynowa w świecie materialnym – fizycznym).

Powiązane artykuły