Polecam

NOWA PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

Spis treści

Na to, iż „wzajemna asymilacja” – jako częściowa redukcja zjawisk wyższego poziomu do zjawisk poziomu niższego – prowadzi do wzbogacenia sposobu ujmo­wania zjawisk drugiego rodzaju, zakłada przeto odpowiednią modyfikację dyscypliny redukującej, wskazuje w omawianym wypadku wyraźne wzbogacenie psychologii o     perspektywę epistemologiczną, czego rezultatem jest oryginalna, bo odbiegająca dosc znacznie do dotychczasowych ujęć psychologicznych, teoretyczna koncepcja świadomości, myślenia i działania. Można rzec, że Piaget konstruuje niemal od nowa psychologię rozwojową i to w taki sposób, by mogła ona sprostać zadaniom nałożonym na mą w ramach epistemologii genetycznej.

Powiązane artykuły