Polecam

NOWE PRZEDMIOTY, NOWE FORMY

Spis treści

Epoka ta wniosła do rozwoju cywilizacji nowe doświad­czenia, które niezależnie od ceny, jaką przyszło za nie za­płacić, były czynnikiem postępu. Wspomniano uprzednio, ze wiek XIX przyniósł kryzys sztuki użytkowej. Jest to tylko pół prawdy, kryzys ten dotknął bowiem tradycyjne dziedziny sztuki użytkowej. Rozwój techniki i przemysłu stał się jednym z powodów rozpadu i degeneracji dawnych wartości, ale jednocześnie rodził nowe, zmuszał do poszu­kiwania innych rozwiązań. Nowa estetyka zrodzić się miała nie w szacownych akademiach sztuki i architektury, były to bastiony skostniałej tradycji, ale z rezultatów twórczej pracy inżynierów i konstruktorów, budowniczych fabryk, maszyn i szlaków komunikacyjnych.

Powiązane artykuły