Polecam

NOWE SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA

Spis treści

Maszyna odrzuciła ozdoby, a przy tym ustaliła powszech­nie rację swego bytu. Zostaliśmy nieodwołalnie związani z wiekiem maszyn, co obecnie (…) jest dla wszystkich oczy­wiste. Sprawa, o którą walczyli Ruskin i Morris, jest być może sprawą dobrą, ale przegraną.Pozostawiając na boku, bez rozwiązania, problemy ekono­miczne i etyczne związane z produkcją maszynową (takie jak zastąpienie pracy człowieka przez pracę maszyny i wy­korzystanie zwiększonej ilości czasu wolnego od pracy), zajmiemy się tu tylko jednym pytaniem: Czy maszyna mo­że wytwarzać przedmioty o wartości artystycznej. Można by przedstawić sprawę mniej ostro, można by zapytać, czy ma­szyna może zaspokoić potrzeby estetyczne, dać to zadowo­lenie, które naszym zdaniem jest koniecznością biologiczną człowieka.

Powiązane artykuły